menusearch
musicnovin.com

دانلود آهنگ لری بختیاری غمگین بی کسی از غیظان باندری

دانلود آهنگ لری بختیاری غمگین بی کسی از غیظان باندری

دانلود آهنگ لری بختیاری غمگین بی کسی از غیظان باندری

 

متن آهنگ لری بختیاری غمگین بی کسی از غیظان باندری

 

بی کسی سر نابه ری زونی مو از نو
(بی کسی بازهم سر بر زانوی من نهاده است)

مین وار بخت مو جا ایونه شو/
(در سرزمین بخت من شب جاگرفته)

چی چک و چو مِن دهون زنگل مال
(مانند شایعه در دهان زنهای روستا)
پچ پچ آبیده غمم چی مِنگ دمدال/(غمم پچ پچ شده است مانند سرودهای غمگین)

زیر تیخ بی کسی گردن نهادم
پشتمه کردن پتی ،غم اشکنادم(زیر تیغ بی کسی گردن گذاشته ام،،پشتم را خالی کردند غم مرا شکست)

زونی زیده پای شو، غشون افتوم
تا قیامت خشک اوی لو خند ری لووم/
(لشکر آفتابم به پای شب افتاده است)

ری و ری وار مو شو ری ناده واپس
غم کلاک خنده و شادیمه اشکهس/(سمت روستای من دوباره شب رو کرده است)

کُه نه رمنیدن سرم ره ری مو بستن
(کوه را بر من آوار کردند و راه را بر من بستند)
پا عزای ای دل زارم نشهسن(در. پای عزای دلم نشستند)

جور دار بی ثمر زیر هوفه باد
کس ز بلگ و بار سوزم نیکنه یاد/(مانند درخت بی ثمر زیر هوهوی باد،،هیچکس از برگ سبز درختم یادی نمیکند)

آسمون اورتری ورکش به وارم
تا دمونی پای بارونت بوارم
(آسمان ابری باران زایی را بر سرزمینم گسترانده
تا من هم همراه باران ببارم)

دانلود آهنگ لری بختیاری غمگین بی کسی از غیظان باندری دانلود آهنگ لری بختیاری غمگین بی کسی از غیظان باندری

کد پخش این آهنگ در سایت و وبلاگ شما